A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk.
További információkat a Vásárlási Feltétek 14. pontjában, az Adatkezelési Nyilatkozat alatt találsz, ITT.
Értem
Termékek Menü

Vásárlási feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Hatályos: 2018. augusztus 1.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, így online adásvételi szerződés jön létre. A megkötött szerződés későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

AZ ÁSZF-ben említett fogalmakat az 1. mellékletben részletezzük.

A dokumentum tartalma:

 1. Üzemeltetői adatok, információk
 2. Panaszügyintézés
 3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása
 4. A kínált termékek kategória besorolása
 5. Rendelési információk ismertetése
 6. A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk
 7. Rendelés lépéseinek bemutatása
 8. Házhoz szállítással kapcsolatos információk, tudnivalók bemutatása
 9. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
 10. A rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
 11. Szavatosság
 12. Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás
 13. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság
 14. Adatkezelési nyilatkozat
 15. Jogorvoslati lehetőségek
 16. Egyéb rendelkezések, információk
 17. Elállási/felmondási nyilatkozatminta
 18. Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez

1. Üzemeltetői adatok, információk

A Webáruház működtetője a Tudatos Nevelés Bt.

Székhelye: 1222 Budapest, Éger u. 7.

Képviselője: dr. Fenyves László

Cégjegyzékszáma: 01-06-789914/4

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25375659-1-43.

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11722003 20 172444

Elektronikus elérhetősége (például e-mail cím):  komartt@t-online.hu  

A kapcsolattartó személy neve: Kovács Márta

Telefonszám: 06304030075

Email: komartt@t-online.hu

A megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik 8 és 16 óra között. A Szolgáltató munkanapokon hétfőn, szerdán és pénteken biztosítja a termék kiszállítását, illetve a szolgáltatás igénybe vételét. 

2. Panaszügyintézés

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Tudatos Nevelés Bt.
Levelezési cím: 1222 Budapest, Éger u. 7.
Telefonszám: +36 304030075
E-mail cím:  komartt@t-online.hu

A Vásárló panaszt tehet:

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – megőriz. Az írásban érkező panaszok esetén is jegyzőkönyv készül, amelynek másodpéldányát, a válasszal és szükség esetén érdemi intézkedéssel a Felhasználó írásban, e-mailen, illetve, illetve ennek hiányában postai úton megkapja a panasz vételét követő 15 napon belül. (15 nap: a panasz felvétele és a postára adás dátuma/e-mail elküldése – között eltelt idő.)

A Szolgáltató telefonon érkező panasz esetén hangrögzítést nem alkalmaz.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról írásban e-mailen. ennek hiányában, illetve az e-mail vételét visszaigazolás hiánya esetén, postai úton tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Panaszt tehet:

 1. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt
  található: http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista.
 1. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

          A szerződés megkötésével és a szerződés teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a                      Felhasználó a lakhelye szerint illetékes, a kereskedelmi és iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulhat, amennyiben a       
          Szolgáltatóval történő egyeztetése nem vezetett eredményre.

          A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fogyasztóvédelmi tv.”) rendelkezései alapján a békéltető testületre vonatkozó szabályok           alkalmazásában – a jelen ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott Fogyasztón kívül – fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és               gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis-             és      középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat           címzettje. A békéltető testületek elérhetőségeit a jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza.

Az illetékes békéltető testület elérhetősége:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Bírósági eljárás kezdeményezése

A Fogyasztóvédelmi tv. szerint a békéltető testületek eljárása tekintetében Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Békéltető Testület felé benyújtandó panaszát online is előterjesztheti a http://ec.europa.eu/odr honlapon található online vitarendezési platformon keresztül.  Az online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait ebben az esetben a Budapesti Békéltető Testület látja el, amelynek telefonszáma: +36 1 488 2131, fax-száma: +36 1 488 2186, honlapja: http//bekeltet.hu, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310., levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10., és e-mail címe. bekelteto.testulet@bkik.hu .

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása

A Fejlesztemshop webáruház elsősorban (de nem kizárólagosan) a gyermekek fejlesztésével kapcsolatos fejlesztő eszközöket, játékokat, könyveket, szolgáltatásokat forgalmaz, tárgyi és digitális formában.

A szolgáltatások tartalma lehet:

 • a Fejlesztemshop.hu által ajánlott szakemberek szolgáltatásai
 • Gyermekek fejlesztésével kapcsolatos rendezvények, képzések, tréningek

A szakemberek által nyújtott szolgáltatásokat információs céllal tesszük közzé, erre a Szolgáltató reklamációt nem vesz fel, garanciát nem vállal.

4. A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak:

A termékekre megjelenített ár bruttó ár, ÁFA-t nem tartalmaz. A Szolgáltató Áfa-mentes körben végzi a tevékenységét, alanyi adómentes.

5. Rendelési információk

A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges, amennyiben szeretné legközelebbi vásárlás alkalmával mindössze a kosár tartalmát összeállítani, praktikus lehet a regisztráció elvégzése.

6. A megrendelések feldolgozásával kapcsolatos információk

A rendelések feldolgozása munkanapokon történik, 8 és 16 óra között. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül történik. Az egyes termékek szállítási határideje eltérhet, ezért minden esetben a termék adatlapján a szállítási határidőt feltüntetjük.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. Amennyiben a megrendelés elküldését követően nem kap a megadott e-mail címre visszaigazolást, javasoljuk ellenőrizze a SPAM (levélszemét) mappát a levelező rendszerében. Amennyiben nem kapta meg a visszaigazolást, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk a megadott elérhetőségeken.

7. A rendelés lépései

1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba

2. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Ha módosítja a megvásárolni kívánt mennyiséget, a mennyiség módosítását követően kattintson a kosár frissítése gombra.

3. Szállítási/fizetési mód kiválasztása.

4. A Megrendelés

5. Szállítási / Számlázási, illetve a belépési adatok megadása.
 Amennyiben már regisztrálta magát, akkor be tud lépni. A megrendelés elküldéséhez nem szükséges regisztráció!
A megrendelés elküldése regisztráció nélkül is lehetséges! Amennyiben regisztrálni szeretne, a jövőben regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését a szállítási és számlázási adatok megadása nélkül! Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

6. Fizetés módja

Adja meg, hogyan kíván fizetni. Áruházunkban előre utalással, vagy utánvéttel, a csomag átvételekor tud fizetni. Az előreutalást díjbekérő előzi meg.

Számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11722003 20 172444

7. Fogadja el a rendelési feltételeket a jelölőnégyzet bejelölésével, miután megismerte annak tartalmát.

8. Az adatok megadását követően a "Megrendelés" gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével. (Pl: melyik időpontban nem tartózkodik otthon stb.) Szükség esetén ezen az oldalon módosítani tudja a megadott adatokat, illetve visszaléphet a kosár tartalmának módosításához is. A megrendelés elküldését követen.

Szükség esetén Ügyfélszolgálatunkkal történő kapcsolatfelvétel útján tudja módosítani a megrendelés adatait.

9. A megrendelés elküldését követően a megadott e-mail címre visszaigazolást kap a megrendelés rendszerünkbe történő beérkezéséről. Amennyiben 24 órán belül nem érkezik visszaigazoló e-mail, hívja az ügyfélszolgálat telefonszámát, munkanapokon 10 és 18 óra között.
Telefon: 06304030075.

Kérjük kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására. Rosszul megadott e-mail cím esetén a visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét mappákat is.

Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot.

Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.

Telefonon keresztül is leadhatja normál díjas telefonszámunkon. Telefonon történő megrendelés leadása nem jár plusz díjjal.

Telefonos megrendelés esetén a leadott rendelésről e-mailt írunk, amelyet vissza kell igazolnia a megrendeléshez.

Egyes termékeket a webáruház nem forgalmaz, hanem közvetít. A közvetített termékeknél a termék adatlapján feltüntetjük a termék forgalmazóját. Reklamáció esetén a termék forgalmazója felelős minden termékkel kapcsolatos munkamenetért a szállítástól a reklamációig).

8. A házhozszállítással kapcsolatos információk, tudnivalók

A megrendelt terméket megrendelésétől függően előre utalással, utánvéttel, a csomag átvételekor fizetheti ki a futárnak. Bankkártyával is tud fizetni.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét, és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Biztosítunk lehetőséget a csomag értékének előre történő kiegyenlítésére, ebben az esetben a házhoz szállítás díja kedvezőbb.

Tájékoztatjuk, hogy webáruházunkban hétköznapokon hétfőn, szerdán és pénteken történik csomagfeladás. A csomagfeladás előtti napon óráig feladott megrendeléseket tudjuk teljesíteni, az adott napokon.

Webáruházunk megrendeléseit a vásárló választása alapján kézbesítjük. A házhoz szállítást az MPL futárszolgálata végzi. A postán átvehető csomagok a posta nyitvatartási idejében vehetők át.

A csomagok kézbesítése a vásárló által megadott címen munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Elektronikus előrejelzés: a címzett a küldemény feladásának napján a feladásról SMS-ben vagy e-mailben elektronikus előrejelzést kap.

Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.

Kétszeri kézbesítési kísérlet: amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezet eredményre, az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt.

A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

Házhoz szállítás díjszabásáról szóló tájékoztató ismertetése

9. Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Részletesebben a Szállítás / fizetés menüpontban olvashat.

10. A rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Létrejön a szerződés:

- az utánvét választása esetén a megrendelt termékek a futárszolgálatnak történő átadásáról szóló email.
- az előreutalás/bankfióki befizetés választása esetén a díjbekérő kifizetését követően a pénz beérkezését visszaigazoló "A ... . számú rendelés ára beérkezett" email. – beletenni a levelek közé.

11. Szavatosság

Az Eladó szavatosságra és a fogyasztói kifogások intézésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 19/2004 (IV.29.). NGM rendelet , valamint a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szabályai az irányadók. Ügyfélnek a vásárlás tényét a számlával igazolnia kell. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén szavatossági igény nem érvényesíthető.

12. Elállási/felmondási jog gyakorlásáról szóló tájékoztatás 

A jelen fejezetben foglaltak kizárólag abban az esetben alkalmazandók, ha Vevő a Szolgáltatóval kötött szerződése tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 3. pontjában szabályozott Fogyasztónak minősül. A Fogyasztó e meghatározás szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap.

A Vevő elállási jogát a díjbekérő megérkezését követően bármikor gyakorolhatja a fentiek figyelembe vételével, a szolgáltatás megkezdése előtt.

A Vevőt nem illeti meg az elállás joga a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, illetve a digitális adattartalomhoz kapcsolódó termék esetében (amennyiben a fizikai termék és a digitális termék egymás nélkül nem használható – pl. termék, a termék használatát bemutató kézikönyv , ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést. Az elállás korlátozása ez esetben a termék adatlapján olvasható, az előzetes beleegyezés a termék megrendelésével jön létre.

A Vevő elállási jogát a díjbekérő megérkezését követően bármikor gyakorolhatja a fentiek figyelembe vételével, a szolgáltatás megkezdése előtt.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Tudatos Nevelés Bt. 1222 Budapest, Éger u. 7., e-mail: fejlesztem@t-online.hu.

 • Amennyiben Vevő elállási jogát e-mailben gyakorolja, úgy azt a Szolgáltató a beérkezést követően a feladó e-mail címére küldött válaszüzenettel 1 (egy) munkanapon belül visszaigazolja. Amennyiben Vevő elállási jogát postai úton gyakorolja, úgy azt a Szolgáltató a beérkezést követően a vásárláskor megadott e-mail címre küldött üzenettel igazolja vissza, az átvételtől számított 3 (három) munkanapon belül.
 • A termék árának visszatérítését mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 • Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket; és a termék       visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
 • Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 • A Vevő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett, a szolgáltatás költségekkel növelt díját. A Szolgáltató főszabály szerint a szerződés teljesítése során a Vevő által választott fizetési módszerrel téríti vissza a Vevő részére a fenti összeget, amely a Webáruház működési sajátosságait tekintve jelenleg: átutalás a Vevő azon bankszámlaszámára, amelyről a vételár a Szolgáltatóhoz megérkezett.
 • Amennyiben Ön szolgáltatást vett igénybe:
  Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni   

számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az

Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is (A 3. mellékletben található.)

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

13. Jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság

A Webáruházban megrendelhető szolgáltatások nem tartoznak a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá.

Kellékszavatosság

Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő kérheti a hiba kijavítását, vagy a szolgáltatási díj arányos leszállítását kérheti, vagy a szerződéstől elállhat.

A Vevő választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.  

A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval írásban közölni a Szolgáltató jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott elérhetőségein. Szolgáltató írásbeli közlésnek tekinti a postai úton a 1222 Budapest, Éger u. 7. szám alatti levelezés címére megküldött levelet, valamint a komartt@t-online.hu  e-mail címére megküldött elektronikus levelet. Vevő a hiba közlését az írásos megkereséssel egyidejűleg telefonon is megteheti a Szolgáltató  ÁSZF 1. pontban rögzített telefonszámán.

Ha a Vevő a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősül, úgy a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő a felelős.

Közlés dátumának postai úton történő értesítés során a levél feladásának napja, elektronikus úton történő értesítés során az elektronikus levél Szolgáltató általi érkeztetésének napja minősül. Szolgáltató az elektronikus úton közölt hibajelzést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja, a feladó e-mail címére megküldött válaszlevélben.

A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától (azaz a szolgáltatás Vevő általi igénybe vételének időpontjától) számított 1 (egy) év alatt évül el. Amennyiben Vevő a Ptk. szerinti Fogyasztónak minősül, úgy ezen elévülési határidő 2 (kettő) év. A hiba kijavítását követően az elévülési idő újból kezdődik.

A kellékszavatossági igény érvényesítésének a teljesítéstől számított hat hónapon belül a közlésen túl nincs egyéb feltétele, azonban a teljesítéstől számított hat hónap elteltét követően a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Kizárólag abban az esetben alkalmazható, amennyiben a Vevő a Ptk. által meghatározott Fogyasztó.

Termékszavatosság érvényesítése során a Vevő a szolgáltatás kijavítását kérheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a Szolgáltató által történt forgalomba hozatalkor hatályos minőségi (jogszabályi) követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatosság érvényesítése során a termék hibáját a Vevő köteles bizonyítani.

Termékszavatosság alól a jelen Webáruházban nyújtott szolgáltatásokra figyelemmel a gyártó vagy a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető, vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. 

A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval írásban közölni.

A Szolgáltató a felé történt írásbeli közlésnek tekinti a postai úton és az elektronikusan megküldött levelet is. Vevő a hiba közlését az írásos megkereséssel egyidejűleg telefonon is megteheti a Szolgáltató ÁSZF 1. pontban rögzített telefonszámán.

A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

A Szolgáltatót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Szolgáltató köteles Vevővel közölni a termékszavatossági igény érvényesítésének határidejét az adott termék vonatkozásában.
           
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben.

Vevő egyszerre, egymással párhuzamosan termékszavatossági és kellékszavatossági igényt ugyanazon termék tekintetében nem érvényesíthet.

16. Adatkezelési nyilatkozat

Az adatkezelési nyilatkozat külön dokumentumban tettük közzé, amely a webáruház „Adatkezelési tájékoztató” menüpontja alatt tekinthető meg.

17. Jogorvoslattal élhet
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

 

18. Egyéb rendelkezések, információk

 

A Vevő a Webáruházat csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vevőt a Webáruház használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Vevő a Webáruház használata során nem kellő körültekintéssel járt el.

 

A Vevő az adatait csak saját felelősségére teheti mások számára hozzáférhetővé. A Vevő az adatai megadását követően az Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztató szerinti adatkezeléséhez. A Szolgáltató az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt személyeken és szervezeteken kívül Vevő adatait nem jogosult harmadik személyek részére átadni, illetve azokat nyilvánosságra hozni.

A Szolgáltató a Webáruház használói által tanúsított magatartásért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató az esetleges jogellenes vevői magatartás esetén az eljáró hatóságokkal együttműködik a jogsértések felderítése érdekében.

A Szolgáltató a termék rendeltetésellenes vagy a használati útmutatótól eltérő használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Fejlesztemshop.hu általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-et bármikor jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításról az érintett weboldalakon közleményt tesz közzé.

Jelen szerződés vonatkozásában a hatályos magyar jogszabályok az irányadók, így különösen a jelen ÁSZF 4. számú mellékletében felsorolt jogszabályok, valamint a kapcsolódó magyar joganyagok.

1. sz. melléklet

A Tudatos Nevelés Bt. által üzemeltetett Fejlesztemshop.hu webáruház általános szerződési feltételeihez

Fogalommagyarázat

A jelen mellékletben azon fogalmak kerülnek pontosításra, amelyeknek megmagyarázása az ÁSZF-en belül nem történt meg.

1. Fogyasztó

1.1.        „Ptk. szerinti Fogyasztó”: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

1.2.        „Fogyasztóvédelmi tv. szerinti Fogyasztó”: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

1.3.        A békéltető testületekre vonatkozó szabályok alkalmazásában a Fogyasztó”: az 1.2. pontban meghatározott természetes személyen túl az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

2. Felhasználó

A praeambulumban rögzített honlapok látogatója.

3. Webáruház

A praeambulumban rögzített honlapokon működtetett on-line tartalomszolgáltatás.

2. számú melléklet

A Tudatos Nevelés Bt. által üzemeltetett Fejlesztemshop.hu webáruház általános szerződési feltételeihez.

A békéltető testületek elérhetőségei

A területileg illetékes testületek mindenkori elérhetőségei a http://bekeltetes.hu weboldalon megtalálhatók, a jelen ÁSZF hatályba lépésének napján ezen honlapon az alábbi elérhetőség adatok kerültek közzétételre:

Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: 06-76-501-500

Fax: 06-76-501-538

Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 228.

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: http://bacsbekeltetes.hu

 Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: bekelteto@pbkik.hu

Honlap: http.//www.pbkik.hu

 

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 06-46-501-091, 501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: http//www.bekeltetes.borsodmegye.hu

 Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: http://www.bekeltetes-csongrad.hu

 

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: 06-22/510-310 vagy 06/22-510-323

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu és bekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

 Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefon: 06-36-416-660 / 105 mellék

Fax: 06-36-323-615

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.

Telefon: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

Email: kemkik@kemkik.hu

Honlap: http://kem-bekeltetes.webnode.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-269-0703

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000

Fax: 06-82-501-046

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu (Pergel Bea békéltető testületi munkatárs)

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefon: 06-88-814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: http://www.bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

3. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Tudatos Nevelés Bt., 1222 Budapest, Éger u. 7. E-mail: komartt@t-online.hu
 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:  

 

Szerződéskötés (megrendelés) időpontja:            ………………………………………………………………………………

 

Termék(ek) megnevezése:                               ……………………………………………………………………………….

 

A fogyasztó neve:                                            ……………………………………………………………………………….

 

A fogyasztó címe:                                            ……………………………………………………………………………….

 

Kijelentem, hogy a termék(ek) árának visszatérítését az alábbiak szerint kérem[1]:

 

a)         A megrendelés során megadott címre történő készpénz-átutalással.

 

b)         Az alábbi bankszámlaszámomra történő utalással:

 

            Számla jogosultjának megnevezése:             ……………………………………………………………………………….

 

            Számlát vezető pénzintézet neve:             ……………………………………………………………………………….

 

            Bankszámlaszám:                                ……………………………………………………………………………….

 

c)         A megrendelés során megadott számlázási címtől eltérő címre történő készpénz-átutalással.

            Tudomásul veszem, hogy a pénzösszeg visszafizetése során ebben az esetben is az én nevem kerül címzettként megjelölésre.

 

            A cím, amelyre kérem a visszatérítést:             ……………………………………………………………………………….

 

Tudomásul veszem, hogy jelen elállási nyilatkozat kizárólag a szolgáltatás megkezdését megelőzően, illetve amennyiben a szolgáltatás nem felel meg a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatásban foglalt minőségi követelményeknek, úgy a kellékszavatossági jogom érvényesítése érdekében érvényes.

 

 

Kelt: ………………………………..(helység), …………. (év) ……………………………… (hó) …….. (nap)

 

 

 

 

…………………………………………………………

Fogyasztó aláírása

(csak postai visszaküldés esetén)

 

Kérjük, hogy a megfelelőt húzza alá, illetve bankszámlaszám választása, vagy eltérő postacímre kért kézbesítés esetén esetén egészítse ki!

4. melléklet

A Tudatos Nevelés Bt. által üzemeltetett Fejlesztemshop.hu webáruház általános szerződési feltételeihez

Alkalmazott jogszabályok felsorolása

A webáruházakban történő szolgáltatási tevékenység tekintetében

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései,
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezései,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései,
 • a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései, valamint
 • a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések az irányadók.